Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Rukověti četnictva

 

Služba obyčejná :

Služba obyčejná je služba, kterou vykonává četnictvo, aniž by zpravidla potřebovalo k tomu zvláštních pokynů od úřadu, tedy služba, kterou má četnictvo konati z vlastního podnětu.

četnictvo má při ní zameziti a potlačiti každé shluknutí a srocení, jež by ohrožovalo veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost, chrániti vlastnictví jakož i osobu každého státního občana (avšak i  cizince) před násilím všeho druhu, konati podrobné šetření o nalezených mrtvolách a vypuknuvších požárech (i když by nešlo o trestný čin), udržovati a obnovovati pořádek na veřejných cestách a místech, při shromáždění lidu, při požáru, povovdni a vůbec při každém nebezpečí, bdíti aby byly dodržovány předpisy vydané k uvarování neštěstí a poškození osoby nebo majetku, doprovázeti cestující na jejich žádost nebezpečnými krajinami, zadržeti zběhy a vojenské osoby, které nemohou se prokázati platnou legitimací, dále pak osoby, které vyhnuly se odvodní povinnosti nebo k odvodu se nedostavily, zatknouti osoby stíhané zatykačem, dohlížeti na stav veřejných ústavů a zařízení tj železnic a jiných veřejných dopravních prostředků, na telegrafy, telefony, silnice, stromořadí atd. a oznamovati shledané vady nebo nedostatky jakož i škůdníky na takových zařízeních, konečně pak dohlížeti na dsodržování předpisů policie silniční a říční.

 

Předpisy, které souvisejí se službou obyčejnou :

 1. Alkoholní nápoje – přímou kontrolu hostinských zařízení četnictvo nechť provádí toliko vyjímečně.
 2. Hydrografické aparáty
 3. Letectví
 4. Lichva válečná
 5. Meterologické balonky zkušební
 6. Památky staré umělecké i historické
 7. Poštovní holubi
 8. Stavební předpisy
 9. Telegrafy, telefony
 10. Tiskoviny, časopisy, letáky, brožury a jejich kolportáž
 11. Vojenský stejnokroj – jeho nošení
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář