Jdi na obsah Jdi na menu
 


Četnické stanice Ořechov a Modřice u Brna 1918 - 1930

21. 12. 2010

Četnická stanice v Ořechově od roku 1918
V ořechovské stanici byl od 22. července 1900 vrchním velitelem stanice Langer Josef.
V této funkci setrval až do výslužby, což bylo 1. září 1920. Po něm tuto funkci převzal
vrchní strážmistr I. třídy Wiehl Josef. Vykonával ji od 23. září 1920 do 1. srpna 1923. Poté
odešel na stanici v Domašově, kde se stal velitelem stanice. Dne 1. prosince 1923 byl
vystřídán vrchním strážmistrem I. třídy Zeitnerem Martinem, který stanici vedl taktéž jako
Langer až do své výslužby, což bylo 31. července 1927. Posledním velitelem tohoto
období se v ořechovské stanici stal vrchní strážmistr Vérosta František, který funkci
převzal 1. srpna 1927.
Každá stanice měla samozřejmě i své mužstvo, které velitel řídil. V ořechovské stanici
se vystřídalo od 27. listopadu 1918 do 15. února 1929 devět četníků.
Vždy, když došel nový člen k posádce, byl zapsán do ,,památníku.“ Uvádělo se zde
jméno, hodnost, datum příchodu, z které četnické stanice četník přišel, datum odchodu
a stanice do které četník odešel. Díky těmto záznamům máme také přehled o pohybu
těchto osob.

Mužstvo:
1. Pavlíček Jan: místostrážmistr, přišel 27. listopadu 1918 z Králova Pole, odešel
4.dubna 1919 do Žabovřesk.
2. Holoubek František: četník na zkoušku, přišel 15. března 1919 z doplňovacího
odd. v Brně, odešel 28. května 1921 do Padochova.
3. Wiehl Josef: vrchní strážmistr I. tř., přišel 29. března 1919 z Komárova, 23. září
1920 byl jmenován velitelem stanice do 1. srpna 1923. Poté odešel do
Domašova, kde se stal opět velitelem stanice.
4. Kos Karel: četník na zkoušku, přišel 2. ledna 1920, odešel 16. září 1920 do
Komárova.
5. Drescher Rudolf: četník na zkoušku, přišel 27. října 1920 z doplňovacího odd.
v Brně, odchod neuveden.
6. Kratochvíla Adolf: četník na zkoušku, přišel 2. července 1921 z doplňovacího
odd. v Brně, odešel 1. září 1928 do trvalé výslužby.
7. Dvořáček Ludvík: četník na zkoušku, přišel 17. května 1922 z doplňovacího
odd. v Brně, odchod neuveden.
8. Vérosta František: strážmistr, přišel 1. července 1927 z Hulína, 1. července
1927 pověřen vedením zdejší stanice, 1. srpna 1927 byl jmenován velitelem.
9. Čeladník Jan: strážmistr, přišel 15. února 1929, odchod neuveden.

 Z četnického památníku :

Zápis ze dne: 13. března 1919:
Vražda dítěte.
,,Dne 13. března 1919 zavraždila J.V. z Hajan novorozeně, které měla s jistým ruským
zajatcem, který byl u velkostatku v Hajanech zaměstnán. Učinila tak ze strachu před
mužem, o němž věděla, že je v Rusku v zajetí a že se může každou chvíli vrátit.
Dítě ten sám den, když se narodilo v jámě 50 cm hluboké u Hajan zakopala.
Byla odsouzena na dobu 3 let těžkého žaláře.“

Zápis ze dne: 12. srpna 1922:
Neštěstí nevybuchlou střelou.
,,Dne 12. srpna 1922 odpoledne vyšli si F.Š., S.M. a A.N. 17ti letí hoši z Ořechova do
polí, kterých používalo dělostřelectvo od 8. -26. srpna za střelnici na procházku, kde našli
hlavu od nevybuchlého dosud granátu – šrapnelu, kterou si vzali s sebou domů a cestou si
s ní pohrávali.
Když přišli až do vesnice Ořechova, měl tuto střelu F. Š. v rukou, která mu neopatrností
jeho z ruky vypadla a pádem na tvrdou zemi vybuchla, při čemž nejblíže stojící F.Š. byl na
místě zabit. Blíže stojící S. M. těžce raněn do prsou, obličeje a nohou a A. N. lehčeji na
nohou.
F.Š. byl dne 15. srpna pochován na místním hřbitově v Ořechově za účasti veškerého
dělostřeleckého mužstva.“

Zápis ze dne: 10. července 1927:
Dvojnásobná vražda v Ořechově.
,,Dne 10. července 1927 asi v 15. hod. podřezalá 25ti letá J. V. bytem v Ořechově svým
dvěma dětem a to 5ti leté V. a 3 leté M. břitvou krk a sama si rovněž přivodila břitvou
řeznou ránu na krku. U obou dítek nastala krátce po činu smrt vykrvácením, kdežto
poraněná V. byla převezena do zemské nemocnice v Brně, odkud po třínedělním léčení
byla dodána do vazby zemského trestního soudu v Brně.
Čin svůj spáchala V. podle nálezu a posudku soudních lékařů v náhlém pomatení
smyslů, v němž si činu svého vědoma nebyla, v důsledku čehož byla V. dne 30. srpna 1927
z vazby propuštěna a trestní řízení proti ní zastaveno.“


Četnická stanice v Modřicích od roku 1918
Od 1. října 1910 do 31. března 1929 sídlila tato četnická stanice v Modřicích na ulici
Masarykova, číslo popisné 93.
Tuto stanici obstarávali od roku 1918 do roku 1930 tito četníci:

Velitelé stanice v Modřicích:
1. vrchní strážmistr Rudolf František od 8. února 1919 do 20. července 1927 (odchod
do výslužby).
2. štábní strážmistr Kostrhun Josef od 20. července 1927 do 31. července 1929
3. vrchní strážmistr Hebnar Jakub od 1. srpna 1929 – do (neuvedeno).

Mužstvo:
1. Polcar Josef: asistenční četník, přišel 28. října 1918, odešel 2. srpna 1919
k doplňovacímu oddělení.
2. Vrtal František: asistenční četník, přišel 11. listopadu 1918, byl propuštěn
15. července 1919.
3. Juran Antonín: místostážmistr, přišel 14. prosince 1918 od oddělení velitelství,
odešel 18. prosince 1918 na Slovensko.
4. Weinmar Klement: místostrážmistr, přišel 9. února 1919, odešel 7. listopadu 1919 na
stanici Židenice.
5. Weiser Josef: četník na zkoušku, přišel 1. března 1919 ze stanice Kocianov, odešel
16. září 1920 na stanici Jundrov.
6. Jochman Josef, místostrážmistr, přišel 27. března 1919 rozdělení velitelství, zemřel
6. března 1921 v Holáskách.
7. Mrlynek Stanislav: asistenční četník, přišel 28. června 1919 okresní četnické
velitelství v Brně, odešel 16. července 1919 okresní četnické velitelství v Brně.
8. Koubek Josef: asistenční četník, přišel 2. srpna 1919 okresní četnické velitelství
v Brně, odešel 3. října 1919 do Bratislavy /Slovensko/.
9. Ambroţ Antonín: asistenční četník, přišel 6. listopadu 1919 okresní četnické
velitelství v Brně, odešel 22. listopadu 1919 do Bratislavy /Slovensko/.
10. Valentík Josef: asistenční četník, přišel 20. ledna 1920 okresní četnické velitelství
v Brně, odešl 19. ledna 1921 na severní nádraží v Brně.
11. Hapal František: četník na zkoušku, přišel 27. března 1920 od oddělení velitelství,
odešel 20. května 1929 do výslužby.
12. Dunička Stanislav: četník na zkoušku, přišel 27. března 1920 od oddělení
velitelství, odešel 25. listopadu 1927 na stanici Těšany.
13. Vítal František: strážmistr, přišel 10. února 1921 od oddělení velitelství, odešel
4. září 1923 na stanici v Kloboukách.
14. Vaverka František: strážmistr, přišel 1. září 1923, ze stanice v Kloboukách, odešel
22. listopadu 1927 na stanici ve Velkém Meziříčí.
15. Skalský Rudolf: strážmistr, přišel 26. listopadu 1927 ze stanice Velké Meziříčí,
odešel 31. prosince 1927 na pátrací stanici v Brně.
16. Bartošek Otto, strážmistr, přišel 25. listopadu 1927 ze stanice Oslavany, odešel
10. září 1928 na stanici Veverská Bitýška.
17. Šír Karel: strážmistr, přišel 15. února 1928 ze stanice Dolní Kounice, odešel
1. července 1929 na stanici v Jehnicích.

18. Hutka Benedikt: strážmistr, přišel 10. června 1929 ze stanice Dambořice, odešel
1. ledna 1930 na stanici v Brně.
19. Rohovský Petr, strážmistr, přišel 1. ledna 1930 ze stanice v Brně, odchod neuveden.

Z četnického památníku :

Zápis ze dne 7. září 1919:
Vražda.
„Dne 7. září 1919 byla domkařka M.H. v Modřicích bydlící v řece Švarcavě u mlýna
v Rajhradě, jako mrtvola nalezena.
Soudní pitvou bylo zjištěno, že mrtvola měla několik ran na hlavě, způsobené tupým
nástrojem, které přivodily smrt.
Její muž J.H., který byl z této vraždy podezřelý, byl zatčen a zemskému trestnímu
soudu v Brně dodán.“

Zápis ze dne 25. října 1921:
Částečná mobilizace 26. října 1921.
„Dne 25. října 1921 byla vyhlášena vládou ,,jako nutné“ opatření proti panovačným
choutkám X. císaře Karla, který ze Švýcar letadlem do Uher se vrátil, chtěje se násilím
k vládě tamtéž dostati a takto naši republiku ohrožovati částečná mobilizace.
Mobilizace tato byla ihned v celém obvodu zdejší stanice ale předpisem vyhlášena a
patřičné zařízeno.
Průběh mobilizace jakož i pak následující demobilizace /:koncem listopadu 1921:/ byl
celkem klidný, jelikož pochopil každý pravý význam tohoto nutného opatření.“

Zápis ze dne 20. července 1927:
Změna staničního velitelství.
,,Rozkazem zem. četn. velitelství pro Moravu v Brně byl jmenován velitelem stanice
v Modřicích absolvent hodn. školy štáb. strážm. Josef Kostrhun ze stanice Tišnov, který
odešel dne 20. července 1927 na zdejší stanici a velitelství stanice převzal."

Převzato z bakalářské práce Jany Dohnalové Historie a vývoj četnictva od roku 1848 do 30. let 20. století v proměnách habsburské monarchie.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář